Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) fajtastandard

Amerikai cocker spániel (American Cocker Spaniel) fajtastandard

22. 01. 1999 / DE FCI - Standard Nr. 167

Származási hely: Nagy Britannia

Eredeti, jelenleg is érvényben lévő standard: 0993.05.17.

Alkalmazhatóság:  Kajtató és kísérő kutya

FCI csoport beosztás:

 • Fajtacsoport 8. Retrieverek, kajtató- és vízi kutyák
 • Szekció 2 : Kajtató kutyák.
 • Munkavizsgára nem kötelezett

 

Általános megjelenés: Az Amerikai Cocker Spániel a munkakutyák csoportjának legkisebb tagja. Felépítése erőteljes, kompakt, feje finoman formált, nemes. Megjelenése harmonikus, arányos, testmérete nem túl nagy, de nem is túl kicsi. A vállak jól szögelltek, egyenesek a mellső lábak,a felső vonalenyhén lejt az erős, mérsékelten csapott, izmos far felé. Gyors mozgása lenyűgöző kitartással párosul. Mindenek előtt vidám, felszabadult viselkedésű, egészséges, kiegyensúlyozott természetű kutya, igen nagy munkakedvvel. A harmonikus felépítésű kutya kívánatosabb, mint az, amelyiknek egyes kiváló tulajdonságai éles ellentétet mutatnak más területek hibáival.

 

Arányok: A szegycsonttól az ülőgumóig mért távolság valamivel nagyobb, mint a lapocka legmagasabb pontjától a földre merőlegesen bocsátott vonal hossza. Az ideális testhossz lehetővé teszi az egyenes vonalú, szabad mozgást; a kutya nem tűnik alacsonynak és hosszúnak.

 

Viselkedés / jellem (wesen): Kiegyensúlyozott vérmérsékletű kutya, minden félénkség nélkül.

 

Fej: Jó arányokkal rendelkező fej, mely arányos a test többi részéhez viszonyítva. A tekintet intelligenciát, figyelmet, szelídséget tükröz, kifejező.

Agykoponya:

 • Koponya: Gömbölyű, soha nem túlzottan boltozatos, vagy túl lapos; a szemöldökcsontok kifejezettek. A szemek alatti csontozat jól formált. Stop: Kifejezett.

Arckoponya:

 • Orr: Mérete a fanghoz és az egész arcorri részhez arányaiban illeszkedő. A vadászkutyákra jellemzően jól fejlettek az orrlyukak. Az orrtükör színe a fekete, fekete-cser, és fekete-fehér kutyáknál fekete; más színű egyedeknél lehet májszínű, barna, vagy fekete; a sötétebb szín a kívánatos. Az orrtükör színe a szemhéjkarima színével harmonizál.
 • Fang: Széles és mély. Akkor arányos, ha az orrhegytől a stoppig mért távolság megegyezik a stoptól a tarkóbúbig mért távolsággal.
 • Leffentyűk (ajkak): A felső telt ajkak elég mélyek ahhoz, hogy eltakarják az alsó ajkakat.
 • Állkapocs / fogazat: Az állkapocs négyszögletes és egyenes vonalú. A fogak erősek és épek, nem túl aprók, és ollós harapással záródnak.
 • Pofa: Nem feltűnő.
 • Szemek: A szemgolyók kerek, telt, a tekintet egyenesen előre néz. A szemhéjak miatt a szem enyhén mandulavágásúnak tűnik, a szem nem lehet sem kidülledő, sem mélyen ülő. A szivárványhártya színe sötétbarna és főszabályként a minél sötétebb szín a kívánatos.
 • Fülek: Mélyen lecsüngő, hosszú, és finom bőrű; dús, selymes szőr borítja. A fülek nem lehetnek feljebb tűzöttek az alsó szemhéj vonalánál.

 

Nyak: Megfelelően hosszú ahhoz, hogy a kutya az orrával könnyen megérinthesse a talajt. Izmos és lebernyegmentes. Határozott ívben emelkedik ki a vállak közül, és kissé elkeskenyedve csatlakozik a fejhez.

 

Törzs:

Felső vonal: Enyhén lejt az izmos far felé.

 • Hát: Erős, egyenletesen és enyhén lejt a vállaktól a faroktőig.
 • Mellkas: Mély, legalacsonyabb pontja nem lehet magasabban, mint a könyök vonala, a front megfelelően széles, a szív és a tüdők számára elegendő helyet biztosít, de nem olyan széles hogy akadályozza a mellső lábak egyenes vonalon történő mozgását. A bordakosár mély és jól ívelt (dongás).

 

Farok: A csonkolt farok a hát vonalában, vagy enyhén magasabban hordott. Soha nem állhat egyenesen felfelé (terrier farok), és soha nem lehet olyan mélyen, hogy a félénkég benyomását keltse. A kutya mozgása közben a farok akció élénk.

 

Végtagok:

Mellső végtagok: A mellső lábak párhuzamosak, egyenesek, erős csontozatúak, a testhez szorosan simulnak, jól a lapocka alá állítottak.

 • Váll: A lapocka ferdén illesztett, a felkarral bezárt szöge körülbelül 90°, ami lehetővé teszi, hogy a kutya mellső lábait könnyed, tértölelő mozgással, jó lépéshosszal vezesse. A vállak szárazak, a testhez simulnak, nem állnak el a testtől, a mar legmagasabb pontján olyan szöget zárnak be, amely széles bordakosarat képes befogadni
 • Könyök: Oldalról nézve, talajra függőleges mellső lábaknál a könyök a lapocka legmagasabb pontjától a talajra merőlegesen húzott vonalon helyezkedik el.
 • Mellső lábtő: Rövid és erős. A mellső lábak farkaskörmeit el lehet távolítani.

Hátsó végtagok: Hátulról nézve a hátulsó lábak tengelye mind állásban, mind mozgásban egymással párhuzamos. Csontozatuk erőteljes, a végtagok jól izmoltak.

 • Medenceöv: Széles, a far lekerekített és izmos.
 • Comb: Nagyon izmos, határozott körvonalú.
 • Térdizület: Mérsékelten szögelt. Erős, sem mozgás közben, sem állásban nem mutathat lazaságot, nem mozdulhat ki a mozgás síkjából.
 • Csánk: Erősek és kellően mélyen helyezkednek el. A farkaskörmök a hátulsó lábakról eltávolíthatók.
 • Mancsok: Tömörek, nagyok és kerekek, a talppárnák erősek, kemények. A mancsok nem fordulnak se ki- se befelé.

 

Mozgás / járásmód: Bár az amerikai cocker spániel a munkakutyák csoportjának legkisebb fajtája, mozgása tipikus munkakutya mozgás. A jó mozgás előfeltétele a kutya frontja és hátulsó testfelépítése közötti harmónia. A kutya erőteljes és izmos hátulsó végtagjaival hajtja magát előre, a hajtóerőt a megfelelő szerkezetű vállak és elülső végtagok képesek jó hatékonysággal, gazdaságosan továbbgördíteni, biztosítva a kellő lépéshosszt. Mindenek előtt, a mozgás jól koordinált, gördülékeny és könnyed. A mozgás tért ölelő; a túlzott élénkség nem tévesztendő össze a megfelelő járásmóddal.

 

Szőrtakaró:

 • Szőrzet: A fejen rövid és finom; a törzsön közepes hosszúságú; megfelelő mennyiségű, védelmet nyújtó aljszőrzettel. A fülek, mellkas, has és lábak zászlós szőrzettel borítottak, de nem olyan mértékben, hogy elrejtsék az amerikai cocker spániel igazi körvonalait, eltakarják mozgását, vagy akadályoznák a munkakutya funkciójának betöltését, torzítanák a munkakutyára jellemző küllemet. A szőrzet struktúrája nagyon fontos szempont. A szőr selymes, sima, vagy enyhén hullámos, szerkezete könnyű szőrgondozást tesz lehetővé. A túl sok szőrzetet, a göndör, vagy gyapjas szerkezetű szőrzetet szigorúan büntetni kell. Nyírógép használata a háton nem kívánatos. A trimmelést úgy kell végezni, hogy a kutya valódi vonalait emelje ki, és minél természetesebbnek hasson.
 • Színek / jegyek:
  • Fekete változat: Egyszínű fekete, illetve fekete /cser (black and tan) jegyekkel. A fekete koromfeketét jelent; nem kívánatos a barna, vagy májszín semmilyen árnyalata. A szügyön és/vagy a torkon kevés fehér szín megengedett, az egyéb helyeken megjelenő fehér szín kizáró hibának számít.

  • Feketén kívüli egyszínű változatok (ASCOB): Ide tartozik minden egyéb szín a legvilágosabb krémszíntől, a legsötétebb vörösig, beleértbe a csokoládét, illetve a csokoládé-cser (chocolate and tan) színű egyedeket. A szín egyöntetű legyen, azonos árnyalatú az egész testen, a zászlók világosabb színezete megengedhető. Kevés fehér szín a szügyön és/vagy a torkon megengedett, minden egyéb helyen kizáró hibának számít.

  • Tarka változat: Két, vagy több, jól elkülönülten megjelenő szín, melyek közül az egyik mindenképpen fehér. A változatok lehetnek fekete-fehér, vörös-fehér (a vörös a legvilágosabb krémszíntől a legsötétebb vörösig bezárólag bármilyen lehet), csokoládé-fehér, illetve, a deres színezet (roan) is ide tartozik, valamint ezeknek cser jegyekkel (tan) tarkított változatai. Kívánatos, ha a cser jegyek ugyanolyan elhelyezkedést mutatnak, mint a fekete-cser, vagy ASCOB-cser egyedeknél. A deres színt szintén tarkaként osztályozzuk, és bármilyen szokásos deres mintázat elfogadott. Az olyan főszín, amely 90%-ot, vagy annál többet tesz ki kizáró oknak kell tekintetni.

  • Cser jegyek: A cser szín a legvilágosabb krémszíntől a legsötétebb vörös színig, bármilyen árnyalatú lehet és aránya legfeljebb 10% lehet. A 10%-ot meghaladó cser jegyek kizáró hibának számítanak. A fekete és ASCOB (egyéb egyszínű) változatoknál a cser jegyek elhelyezkedése a következő:

   1. Jól körülhatárolt cser jegyek mindkét szem fölött;
   2. Az orr két oldalán és a pofákon;
   3. A fülek alsó oldalán;
   4. Az összes mancson és/vagy lábon;
   5. A farok alatt;
   6. Esetleg a szügyön; se hiánya, se jelenléte nem számít hibának.
   7. Az olyan cser jegyek, melyek nem egyértelműen láthatók, vagy csak nyomokban fedezhetők fel hibaként értékelendőek. Az orron felfelé nyúló és felül összeérő tan foltok ugyancsak hibának számítanak. A fekete és ASCOB (egyéb egyszínű) változatok cser jegyes egyedeinél a cser folt hiánya bármely fentebbi testtájon kizáró hiba.

 

Méret

A felnőtt kan ideális marmagassága 15 inch (38,1 cm), a felnőtt szukáé 14 inch (35,6 cm). A marmagasság lefelé és felfelé fél inch-el (1,3 cm) térhet el ettől az ideális mérettől. Azt a kant, melynek marmagassága meghaladja a 15,5 inchet (39,4 cm), illetve azt a szukát, amelyik magasabb 14,5 inchnél (36,8 cm) ki kell zárni. A magasságot a mar legmagasabb pontjától a talajra bocsátott függőlegessel mérjük, úgy, hogy a kutya lábai és a mérési vonal egymással párhuzamosak legyenek.

 

Hibák: Mindennemű eltérés az előbb felsorolt jellemzőktől hibának számít, a hiba súlyosságát arányosan, az eltérés mértékének, és az eltérés kutya egészségére és jó közérzetére gyakorolt hatása alapján kell megállapítani.

 

Tenyésztésből kizáró ok:

 • Agresszivitás, vagy túlzottan félénkség.
 • Színek és jegyek: Az előzőekben említett színek az egyedül elfogadható színek és színkombinációk. Minden egyéb szín, vagy színkombináció kizáró ok.
  • Fekete változat: Fehér jegyek jelenléte a szügy és a torok kivételével.
  • Egyéb egyszínűek: Fehér jegyek jelenléte a szügy és a torok kivételével.
  • Tarka változat: 90%-ot elérő, vagy azt meghaladó főszín arány.
  • Cser jegyek: (1) 10%-ot meghaladó cser jegyek
  • (2) A fekete és egyéb egyszínű cser jegyes kutyáknál bármely cser jegy hiánya a meghatározott helyeken.
 • Marmagasság: Kanok 15,5 inch (39,4 cm) felett.
 • Szukák 14,5 inch (36,8 cm) felett.
 • Minden egyértelműen fizikai rendellenességet, vagy viselkedési zavart mutató kutya kizárásra kerül.

 

Megjegyzés: A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük.

 

Fotó: flicker.com

Forrás:msvk.hu

 

Kapcsolódó tartalmaink:

 

 

log
Szakértői cikk
Magyar Spániel és Vízikutya Klub

Magyar Spániel és Vízikutya Klub

Adminisztrátor Magyar Spániel és Vízikutya Klub

szakterületei: Fajtaleírások

Magyar Spániel és Vízikutya Klub további cikkei

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.