Angol bullterrier és Miniatűr bullterrier fajtastandard

Angol bullterrier és Miniatűr bullterrier fajtastandard

Miniatűr bullterrier: 23.12.2011 / DE FCI - Standard Nr. 359, - Angol bullterrier: 23.12.2011/EN FCI-Standard N° 11

Származási hely: Nagy Britannia

Eredeti, jelenleg is érvényben lévő standard: 2011.07.05.

Alkalmazhatóság: Őrző- védő kutya.

FCI csoport beosztás:

 • Fajtacsoport 3. Terrierek
 • Szekció 3. : bull típusú terrierek
 • Munkavizsgára nem kötelezett

 

Történeti áttekintés: az ember a világon, minden kutyafajtát úgy alakított ki, hogy az valamiféle feladatra alkalmas legyen A kutya alkatai felépítése és karaktere összefüggésben van a feladatra való alkalmasságára.
A tenyésztés az az eljárás, mikor ezt az alkalmasságot tudatosan a tenyésztés eszközeivel tökéletesebbé teszi.
Az Angol Bull Terrier története e tekintetben rendhagyó. Az Angol Bull Terriert nem valami általában vett ésszerű gyakorlati feladatra tenyésztették. Az Angol Bull Terrier kitenyésztésével egy olyan folyamat kezdődött el, mely napjainkban már igen széles területen gyakorlattá vált. Az első fajta, amelyet kedvtelésből, szorakozásra, időtöltésre, a gyermekek mellé játszótársnak, családi kutyának tenyésztettek. Napjainkra már számos ilyen kedvteléből tartott fajta létezik. Az Angol Bull Terrier kitenyésztésenek oka egy korabeli Állatvédelmi Törvény bevezetésének köszönhető.

Az Angol korai kapitalizmus idején, az emberi munkaerő kizsákmányolása, a gyermek munka, a háziasszonyok, családanyák 16 órás munkarendje társadalmilag elfogadotnak számított.. A kizsákmányolás alól az állatok sem voltak kivételek. Az elnyomott nép szenvedéseink enyhítésére, vagy a lázongások visszafolytására, bevált módszer volt – már a római uralkodók is ezt használták, – „kenyeret és cirkuszt”, „receptje” , borzalmas állatviadalokat rendeztek, mintegy a feszültséget levezető szelepként alkalmazva azokat.

A kutyák – kutyák elleni harca, igazi atrakciónak számított. James Hinks, aki később kitenyésztette az Angol Bull Terriert, állatkereskedő volt és maga is rendelkezett egy ilyen ringgel, ahol kutyaviadalokat rendeztek. (James Hinks üzletember volt, harci kutyákat tenyésztett és értékesített.) Ebben a korban minden kutya számított, ami alkalmas volt a harcra. Erre a feladatra a Bulldog kitartó ereje és szívóssága makacssága, valamint a Terrierek ügyessége, mozgékonysága és merészsége bizonyult a legjobb kombinációnak. James Hinks, kutyái, erőben, harvciasságban és temperamentum tekintetében a legjobbaknak számítottak a ringben. (Bull and Terrier)

Az 1835.évi kutyák – kutyák elleni küzdelmének betíltásával James Hinks gyakorlatilag elveszítette megélhetését. Ezért elkezdett egy olyan egységes fajta típust kialakítani, amely megtartotta a korábbi „harci kutyák” erejét, bátorságát, álhatatosságát, temperamentumát és az emberhez föltétlen ragaszkodó karakterét. James Hinks célja az volt, hogy egy olyan egységes homogén típustalakítson ki, amely jól illik az úri emberek környezetébe a sportok kedvelő elegáns úri társasdalom kedvére legyen. 1835. évi betíltás után, 15 évvel tenyésztette ki, mutatta be az első „Bull Terriert” .Ez  az a típus, melyet a Bull Terrier Őseinek tekintethetünk. A fajta elfogadására 12 évvel később került sor. 27 év telt el a betíltástól.

James Hinks törvénytisztelő ember volt többé nem harcoltatotta kutyáit, hanem kiállításokon szerepeltette azokat. A kutya kiállítások történetének másodok évében már szerepelt kutyáival.

1861. évben Leeds-ben már külön osztályban szerepeltek a Bull Terrierek. Ekkor még súlytól, mérettől, függően három osztályban lehetett nevezni: kicsi, közepes, nagy vagy teljes méretű, később Champion osztályban.

Az 1879. évi kiállítási standard a fehér egyedek mellett black and tan, a vörös és csíkos színt is elfogadotnak tekintették. Ezen leírás alapján az első Champion Bull Terrier címet, Mr.Shirley, Nelson nevű fehér kanja nyerte. Az első hívatalos Standard-et, 1887. évben újonan megalakult Bull Terrier klub adta ki, amiben a színt tiszta fehérként jelölte meg. A színes egyedeket először Bull and Terrierként, később Színes Bull Terrierként lehetett kiállításra nevezni. Napjainkig sokat változott a fajta. A jelenlegi Standard, a modern Bull Terrier „ideál képét” írja le. Az Angol Kennel Klub által 1986. július 01.-n kiadott utolsó Standard-ja (lásd a következőkben) pontos közlése és magyarázata, annak tükrében, hogy a Standard ne csak száraz, pontokba szedett leírás legyen. 178 év telt el a kutyák – kutyák elleni harcának betíltása óta. A kitenyésztéstől számítva, pedig 153 év telt el. Fajták tüntek el és fajták születtek ezen idő alatt. Amennyiben valaki összehasonlít egy korabelei Bull Terriert ábrázoló grafikát, egy mai Bull Terrier képpel, már semmi hasonlóságot nem fedez föl bennük. Miként küllemük, természetük, karakterük ugyanúgy megváltozott. Hiszen a funkció rányomta és alakította küllemének és karakterének jegyeit.

 

Általános megjelenés: erősen izmos, arányos felépítésű kutya, aktív, élénk, határozott és intelligens megjelenéssel.

 

Karakterisztikus ismertető jegyek: a Bull Terreir a kutyafaj gladiátora, a szó legnemesebb értelmében, csupa tűz és elszántan bátor. Egyedülálló fajtatulajdonsága ,a lefelé ívelő tojás formájú fej. „A Kutyafaj Gladiátora” kifejezést a Standard 1915. évtől használja. „A Fehér Lovag”, titulust mely megjelenése mellett, karakterének, jellemének nemességére utal, szintén erre az időre tehető.

Egyedülálló fajtajellegzetesség a tojásformájú koponya, downface-szel. A mérettől függetlenül, a kanoknak maszkulin, a szukáknak feminin benyomást kell kelteniük.

 

Viselkedés / jellem (wesen): Kiegyensúlyozott természetű és könnyen nevelhető. A fajta jellemzően önfejű / akaratos, mégis az emberekkel szemben különösen barátságos. Az eredeti cél, ami a harc volt, az állatviadalok betiltásával idejét múlttá vált, s ez után a tenyésztők célja egy szép küllemű, az emberrel tökéletese harmóniában élő kutyafajta lett. A Standard ezért hagsúlyozza az emberhez való feltétel nélküli vonzódást. Az agresszív viselkedés emberekkel szemben elfogadhatatlan, de vannak olyan helyzetek, amikor a Bull Terrier akár élete árán is megvédené gazdáját és családját – szerintünk ez a fajtának egy csodálatos jellemvonása.
 

Fej: Hosszú, erőteljes, de nem durva, a fang végéig mély. Elölről nézve tojás formájú, teljesen kitöltött, felületén nincsenek homorú részek vagy bemélyedések. A fejtető a két fül között szinte lapos.

Arcorri rész: a fejtetőtől az orrhegyig könnyen ívelt.

 • Orrtükör: fekete, az orrhegy enyhén lefelé görbül.
 • Orrnyílások: jól fejlettek.
 • Alsó állkapocs: széles és erőteljes.
 • Fang: A fogak egészségesek, tiszták, erősek, jó méretűek, egyenletes elhelyezkedésűek. Szabályos, rendezett és teljes ollós harapás, vagyis a felső fogsor szorosan az alsóra nyúlik, a fogak az állkapocsban függőlegesen állnak. Az ajkak simák, ránctalanok és hozzásimulnak az állkapocshoz.
 • Szemek: Keskenynek tűnnek,ferdén elhelyezkedők, háromszögletűek, mélyen ülők, feketék vagy annyira sötétbarnák, amennyire csak lehet. Átható tüzű tekintet. A kék vagy részben kék szemek nem kívánatosak. A szemek az orrtól érzékelhetően távolabb helyezkednek el, mint a koponya közepétől.
 • Fülek: Kicsik, vékonyak, egymáshoz közel tűzöttek. A kutyának képesnek kell lennie mereven és egyenesen hordania őket, ekkor függőlegesen kell állniuk.

 

Nyak: Nagyon izmos, hosszú, ívelt, a válltól a fej felé vékonyodó. Lebernyegtől mentes.
 

Törzs: kerekded, henger alakú, igen jól ívelt bordákkal, a mellkas mély. A mellkas legyen közelebb a földhöz, mint a has vonala. Rövid hát, erőteljes hátvonal, mely a mar mögött eleinte egyenes, aztán a széles, jól izmolt ágyékrésznél kissé ívelt. Az alsó vonal a mellkas alsó részétől a hasig egy elegáns, fölfelé futó ívet alkot. A mellkas elölről nézve széles.

Mellső végtagok:

 • Váll: erős és izmos, de nem terhelt.
 • Lapocka: széles, lapos, a mellkashoz szorosan igazodik, kihangsúlyozottan hátrafelé dől, a felkarral szinte derékszöget zár be.
 • Könyök: szorosan a testhez simul. erős és egyenes felkar.
 • Mellső végtagok: különösen erősek, gömbölyded és erős csontozattal. A kutyaszilárdan áll mellső lábain, melyek egymással teljesen párhuzamosak. Kifejlett kutyáknál a mellső végtagoknak (a könyöktől lefelé mérve) olyan hosszúaknak kell lenniük, mint amilyen mély a törzs.


Hátsó végtagok:Hátulról nézve a hátsó végtagok egymással párhuzamosak.

 • Comb: jól izmolt, a lábszár jól fejlett.
 • Térd: és a csánkízület jól szögelt.
 • Mancsok: kerekdedek, szilárdak, domború lábujjakkal.
   

Farok: Rövid, mélyen tűzött, vízszintesen hordott. Tövénél széles, majd elvékonyodik és finom hegyben végződik.
 

Mozgás: Mozgásban a kutyazártságot és egy, a fajtára oly jellemző könnyedséget mutat. Szabadon, könnyedén lép, ügetésben mind a mellső, mind a hátulsó végtagok párhuzamosan mozognak, csak gyorsabb jármódban tarthatnak össze. A mellső végtagok messze előre nyúlnak, a hátulsók térd- és csánkízületben jól meghajlanak és erőteljes lökésekkel mozgatják előre a testet.
 

Szőrzet:

 • Szőr: rövid, sima, egyenletes, kemény tapintású és finoman fénylik. A bőr mindenütt szorosan hozzásimul a testhez. Télen lágy aljszőrzet keletkezhet.
 • Szín: A fehér tiszta fehér szőrzetet jelent. A bőr pigment foltjai és foltok a fejen nem büntetendők. Színes kutyáknál az adott színnek kell uralkodnia. Minden más szempont egyenlősége esetén, a csíkos egyedeket kell előnyben részesíteni. Fekete-csíkos, vörös, rőt és tricolor megengedett. Pöttyök a fehér szőrzeten nem kívánatosak. A kék vagy májbarna szín felettébb nem kívánatos.

 

Méret: nincs sem súly, sem magassághatár, de a kutyának méretéhez képest maximális szilárdságot és sűrűséget kell mutatnia. Függetlenül a mérettől, a kanoknál és a szukáknál a másodlagos nemi jellegnek kifejezettnek kell lennie.
 

Hibák: a felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés mértéke határozza meg. A süketség tenyésztésből kizáró ok.
 

Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.
 

Miniatűr bullterrier:

 

Fajtaleírása a bullterrierével azonos, kivéve egyetlen pontot, amely a kutya mérete:
 

Méret: A marmagasság nem haladhatja meg a 35,5 centimétert.

 • A kutyának mindig méretével arányos tömeget kell mutatnia.
 • Súlyhatár nincs.
 • A kutyának mindig harmónikusnak kell lennie.

Forrás: embtk.hu, kutya.hu,fci.be

Fotó: flicker.com

 

Kapcsolódó tartalmaink:

log
Szakértői cikk
Egyesült Magyar Bull Terrier Tenyésztők Klubja

Egyesült Magyar Bull Terrier Tenyésztők Klubja

Adminisztrátor Egyesült Magyar Bull Terrier Tenyésztők Klubja

szakterületei: Fajtaleírások

Egyesült Magyar Bull Terrier Tenyésztők Klubja további cikkei

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Angol toy terrier (Kis angol terrier) fajtastandard

  Angol toy terrier (Kis angol terrier) fajtastandard

  03. 02. 2010 / DE FCI - Standard Nr. 13

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.