Angol pointer fajtastandard

Angol pointer fajtastandard

27. 01. 2010 / DE FCI - Standard Nr. 1

Származási hely: Nagy Britannia

Eredeti, jelenleg is érvényben lévő standard: 2009.07.28.

Alkalmazhatóság: vadászkutya.

FCI csoport beosztás:

 • Fajtacsoport 7. angol és kontinentális vizslák
 • Szekció 2.1.
 • Munkavizsgára kötelezettViselkedés / jellem (wesen): arisztokratikus, kedves, kiegyensúlyozott. Megjelenésében mutatja az erőt, gyorsaságot és kitartást.
 
Általános megjelenés: szimmetrikus és jól felépített, arányos, erős, de elegáns megjelenés.
 
Elülső végtagszögellés: 4-5-6-7 (fenti ábra), tehát a lapocka, felkar, alkar, lábközép és mancs által bezárt szögek együttese.
 
Hátulsó szögellés: 8-9-10-11, tehát a medence, combcsont, lábszár, csánk, mancs által bezárt szögek együttese.
 
Arányok: a marmagasság (A-C) úgy aránylik a törzshosszúsághoz (D-E), mint 1:1, a mellkasmélység pont a fele a marmagasságnak. Az arányosság azt jelenti, hogy a testrészek mindenütt harmonikusan aránylanak egymáshoz. Aránytalan, ha túl kicsi vagy túl nagy a fej a testhez viszonyítva, túl mély vagy túl sekély a mellkas a lábak hosszúságához viszonyítva, túl hosszú vagy túl rövid a test a marmagassághoz viszonyítva. A pointer nem egy mesterségesen kialakított fajta, az elmúlt 150 évben a teste majdnem semmit sem változott, csak a feje lett elegánsabb, jellegzetesebb az évek folyamán. Ezt a felépítést a használat hozta létre, ugyanis ez a magasság, ezek az arányok, szögellések, amelyek a pointer munkájához, a nagyon gyors, robbanékony, de ugyanakkor kitartó galoppozáshoz szükségesek a legkevesebb erőráfordítással. A jó pointeren ezek a tulajdonságok a kiállítási ringben is felfedezhetők, nemcsak a mezőn.
 
Fej: kívánatos arányait a fenti nagy teljes alakos kép jól mutatja. A koponya úgy aránylik az arcorri részhez, mint 1:1. A kettő között átmenet a stop, határozott, erős. Az arcorri rész mélysége (I. ábra) mindig kevesebb, mint a hossza (H).
Agykoponya:
 • Koponya: közepesen széles, hossza arányos az arcorri rész hosszával. Kifejezett nyakszirtcsont.
 • Stop: határozott Arcorri rész: enyhén homorú, az orrlyukakkal egy szintben végződik, enyhe "dish face" megjelenést adva. Enyhe bemélyedés a szemek alatt.

Arckoponya:

 • Orr: sötét, de lehet világosabb is a fehér- citromsárga kutyáknál (lemon- fehér). Az orrlyukak szélesek, puhák és nedvesek.
 • Ajkak: jól fejlettek, puhák.
 • Állkapocs, fogak: az állkapocs erős, szabályos, komplett, ollós harapással. A felső fogsor szorosan fedi az alsókat.
 • Szemek: egyforma távolságra vannak a nyakszirtcsonttól és az orrlyukaktól. Ragyogó és kedves tekintet. Mogyorószínű vagy barna, összhangban a szőrzet színével. Se nem szétnézők, se nem tekintenek le az orra. A szemhéjak sötétek, de lehetnek világosabbak is a citromsárga- fehér kutyáknál.
 • Fülek: bőrvékonyságúak, meglehetősen magasan tűzöttek, szorosan a fejhez simulnak, közepes hosszúságúak, végük enyhén elhegyesedik.

A "dish face" kifejezés:
A "dish face" kifejezés majdnem lehetetlen magyarra fordítani, azt jelenti: "tál arc". Milyen egy tál? A két vége felemelkedik, a közepe besüllyed, tehát homorú. A leglényegesebb, ami egy pointerfej igazi karakterét megadja, az profilból a fej 2 fő vonalának összetartó, egymást keresztező vonala. (a. ábra) Összehasonlítva a szetterek párhuzamos (b. ábra), a vizslák széttartó vonalaival (c. ábra).

Picture
 
A lenti a.) képen egy pointer fej arányrendszerét mutatjuk be felülnézetből. Nagyon lényeges, hogy a fej semmilyen nézetből se legyen túl széles vagy elhegyesedő. Az ajkak legyenek jól fejlettek, de sohasem vastagok és lelógók. Elől az orr síkjában kezdődjenek (ne ugorjon az orr előre) és körcikkely alakot formáljanak (b. ábra). (A pigmentációval, színekkel a végén még részletesen foglalkozunk.) A standard külön kiemeli, egy pointernek legyen ragyogó, kedves tekintete. Hiba a szúrós, vad, vagy félős tekintet, a túlságosan kidülledő vagy mélyen bennülő szemek. A szemek kerekek, egész enyhe mandulavágással, irányát, elhelyezkedését következő ábránk jól mutatja (c. ábra).
 
Funkciójában a koponya elég nagy és széles kell legyen ahhoz, hogy az agynak elegendő hely jusson benne. Az arcorri rész egy tölcsér, amely begyűjti a levegőben terjedő szagokat, a nagy, nedves orr, a széles orrlyukakkal pedig a vizslavilág legjobbja.
Picture
 
 
Nyak: hosszú, izmos, enyhén ívelt, tisztavonalú folytatása a marnak, lebernyegtől mentes.
 
Magyarázat
a hosszú izmos nyak azonkívül, hogy nagyon szép, igen fontos szerepet játszik a pointer munkájában. Sebes galopp közben magasan /lehetőleg azonos magasságban, föl-le billenés nélkül/ tartja a fejét, biztosítva ezzel a lehető legjobb szimatvételi lehetőségeket, segítve az egyensúly tartását.
Az enyhén ívelt azt jelenti, hogy a nyak felső vonala nem egyenes, hanem enyhén domború. 

Tisztavonalú folytatása marnak: azt jelenti, hogy a nyak közepesen magas illesztésű legyen a hátvonalhoz viszonyítva. Tehát ne legyen túl magas illesztésű, amikor a hát és a nyakvonala majdnem derékszöget képez és ne legyen túl alacsony illesztésű se, amikor a nyak és hát vonala majdnem párhuzamos. Mindkét esetben a hiba a használat rovására megy.

A nyak lebernyeg szintén nem csak szépséghiba / lógó bőrredő a nyak alsó vonalán/, hanem mint minden ilyen laza, lógó képlet a szervezet puhaságára, lazaságára is utal. A túl hosszú zsiráf nyak is hiba, mert megbontja az arányosságot, azonkívül munka közben a test súlypontját nagyon magasra és előre helyezi a kívánatos, minél hátrább lévő, minél alacsonyabb súlypont helyett.
 
Test: quadratikus A_C=E_D
Hátvonal enyhén lejt a martól a far felé, az ágyék enyhén ívelt, a far hosszú, és kissé lejtős. 
A mellkas csak annyira széles, hogy elegendő helye legyen a szívnek és a tüdőnek, mélységben a könyökig ér. A bordák jól íveltek, hosszan hátranyúlnak, fokozatosan rövidülnek az ágyék felé.

Magyarázat: 
A hátvonal rövidsége, lejtése szintén a gyors galopphoz szükséges, általa a fej magasan marad, a súlypont hátra kerül. Csak az arányosan rövid hátú pointer hátvonala marad futás közben egyenes és mozdulatlan, ami a kívánatos ennél a fajtánál. Ahhoz, hogy egy pointer kitartóan, szédületes sebességgel tudja keresni a vadat igen fejlett szívre és tüdőre van szüksége. A túl keskeny szügyű kutyák általában gyengék és fáradékonyak, ugyanakkor a túl széles mellkas és szügy akadályozza a mozgást, az ilyen kutya nehézkesen, döcögősen fut és hamarabb elfárad.
 

Elülső végtagok:

 • Elülső lábak: egyenesek és szilárdak, erős ovális csontokkal. A lábak hátulsó részén futó inak jól láthatóak és erősek. 
 • Lapocka: (4) hosszú, dőlt. 
 • Lábtő: (a lábszár és a mancsok közötti rész) hosszúkás, enyhén dőlt, erős és rugalmas.
  • Magyarázat (1):  a dőlt lapocka, megfelelő arány a felkar és alkar között biztosítja a megfelelő, hosszú lépést. A meredek (egyenes) elülső szögelésű kutyák rövid, magas léptűek, amely erőpocsékoló, nem haladós mozgást eredményez. A pointerek a többi vizslafajtához képest közepesen dőlt mellső végtagszögelléssel rendelkeznek. A mancsok oválisak, szorosan egymás mellett vannak az ujjak, és jól kipárnázottak.
  • Magyarázat (2): a lábtő és a mancsok igen nagy erőnek, rázkódásnak, fordulatokban csavarodásnak vannak kitéve, ki kell egyenlítsék a talaj egyenetlenségeit is. Minden a szabályostól való eltérés ezt a funkciót gyengíti. Pl: a rövid, egyenes lábtő nem elég rugalmas, a túl hosszú lábtő, főként, ha még túlságosan dőlt is, nem elég szilárd, erős.


Hátulsó végtagok:Nagyon izmosak. 

 • Csípő csont: határozott, de nem emelkedik a hátvonal fölé.
 • Hátulsó szögelések: erősek
 • Comb és a lábszár: nagy terjedelmű, nagyon erős.
 • Csánkok: rövidek.
 • Magyarázat: a pointer nagyon gyors, nagyon energikus galoppjának motorja a hátulsó végtagok.

Mozgás: sima, sok földet takaró, erős hátulsó előrehajtó erővel. Kifejezetten nem „ hackney action” Mozgás közben a könyökök és a csánkok se ki, se befelé nem fordulnak.
 •  Magyarázat: a hackney egy kocsilófajta, amely arról nevezetes, hogy nagyon magas, rövid lépései vannak. Ez a mozgás bár kocsilónál látványos, pointernél hiba.  
Szőrzet:
 • Szőr:  Finom, sima erős, egyenes, határozott fénnyel.
 • Színek: 
  • Lemon and white (világosságra és fehér) 
  • Orange and white (sötét sárga és fehér) 
  • Liver and white (barna és fehér) 
  • Black and white (fekete és fehér) 
  • Bár ritka, de Solid (egyszínű) és háromszínű ponterek is lehetnek. 


Magyarázat:  a nevével ellentétben azt, hogy egy kutya lemon vagy orange nem a szőre szine határozza meg, hanem az orr és szemhéj, valamint a szem pigmentációja. 

 • A lemon kutyák szőrszínüktől függetlenül a világosbarna, vagy hússzínű orral, szemszéllel rendelkező, világos szemű pointerek 
 • Az orange-k orra, szemszéle, szeme sötétbarna, vagy fekete. 
 • A liverek orra, szemszéle barna, a szeme szintén barna, sokszor sárga. 
 • A black and white-ok szemszéle orra fekete, szeme sötétbarna.


A pointereket azért tenyésztették ki feltűnő színűre, hogy a vadászterületen messziről jól látszanak. Ennek értelmében az egy színűek nem tudtak népszerűségre szert tenni. Az egyszínű változat mindig valamilyen más fajtával való régebb (agár) , vagy újabb (vizsla) keresztezés eredményeképpen jelenik meg a fajtában. A háromszínű nagyon ritka változat, a korai kopó keresztezések kései visszaütése. 

Néhány szót a színek öröklődéséről:

Az alábbi linkre kattintva alaposabban megismerhetjük a fajta színöröklését (labradoros oldal, de apointerben ugyanígy működik a dolog).

Ráklikkelve az alábbi, különbözo színű szülő párokra , a jobb oldalon megjelenik a párosítás eredménye színekben és %-os arányban. Az egyszínű kutyák képe azt jelenti, hogy az egyedek csak azt a színt örökítik, amilyen a saját színük, Ha a kutyaképeken belül egy vagy két színes téglalap látható, az azt jelenti, hogy a kutya örökíti / hordozza / az adott színt, színeket.
A NBP a lemon and white pointereket jelenti, amelyek sárga színüek, de a pigmentációjuk nem fekete .
A pointerek általában fehér alapon foltosak, ezért fontos tudni, hogy két foltos szülőnek csak foltos kölykei születhetnek, még akkor is, ha az ősök között volt egyszínu. Egyszínű pointer csak akkor születhet egy alomban, ha a szülők egyike legalább egyszínű volt. 

http://www.blueknightlabs.com/color/coatcolor.html 

Méret:
Marmagasság:

 • Kanok: 63-67 cm
 • Szukák: 61-66 cm


Az angol tenyésztésű fajtákat soha sem szokták kiállításokon megmérni, az angolok véleménye szerint egy jó vadászkutya marmagassága 60-70 cm között van, a tényleges nagyságnál az arányosság a fontosabb. 

Megjegyzendő, hogy a show kutyák mindenütt magasabbak, Angliában sokszor 70 cm fölöttiek a kanok, míg a munkakutyák, inkább kicsik, sokszor 60 cm alattiak. Az ilyen kis vékonycsontú kutyák kevesebb holt terhet kell cipeljenek sebes vágtájuk közben, azonkívül a súlypontjuk is közelebb van a földhöz, így mozgásuk egyenletesebb és könnyedebb..

FIGYELEM! ÚJ POINTER STANDARD!
2010.-ben az FCI-nél megjelent az új Pointer Standard, amely teljes mértékben megegyezik az eddigiekkel, azzal a különbséggel, hogy felhívja a bírók figyelmét a kutya egészsége, jó közérzete és hagyományos munkavégző képességének fontosságára, azonkívül a (tenyésztésből és a kiállításon ) kizáró hibákat is megemlít! Amelyek az alábbiak :

Hibák: Minden, a fentiektol való eltérés hibának tekintendo, és a hiba súlyosságának értékelése a hiba arányával és a kutya egészségére és jó közérzetére és hagyományos munkavégzo képességére gyakorolt hatásával van egyenes összefüggésben.
 

Kizáró hibák:

 • Agresszív vagy túlzottan félős. 
 • Minden egyértelmű fizikai vagy viselkedésbeli eltérést mutató kutyát ki kell zárni.
 
 
log
Szakértői cikk
Magyar Pointer Club

Magyar Pointer Club

Adminisztrátor Magyar Pointer Club

szakterületei: Fajtaleírások

Magyar Pointer Club további cikkei

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Rottweiler fajtastandard

  Rottweiler fajtastandard

  24.07.2018 / DE FCI - Standard Nr. 147

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.