Bergamói pásztorkutya fajtastandard

Bergamói pásztorkutya fajtastandard

01.03.2018 / DE FCI - Standard Nr. 194

Származási hely: Olaszország

Eredeti, jelenleg is érvényben lévő standard: 2015.11.13.

Alkalmazhatóság: juhászkutya haszonállatok őrzése-védése.

FCI csoport beosztás:

 • Fajtacsoport 1. Juhász- és pásztorkutyák
 • Szekció 1.
 • Munkavizsgára nem kötelezett

 

 

Rövid történeti áttekintés: Ez a régi, nyájőrző kutya az Alpok teljes olasz területén elterjedt volt, de különösen a bergamói völgyekben, ahol nagyon fejlett volt a juhtenyésztés kultúrája.
 

Általános megjelenés: Közép nagy, rusztikus kinézetű kutya, minden testrészén dús szőrzettel. erőteljes, de nagyon arányos felépítésű. Alakja négyzetes. Testarányait és profilját tekintve is harmonikus kutya. (Heterometria: normális arány a testméret és a különböző testrészek között; alloidizmus: konkordancia a fej és a test normális arány a testméret és a különböző testrészek között; alloidizmus: konkordancia a fej és a test normális arány a testméret és a különböző testrészek között; alloidizmus: konkordancia a fej és a test profilja között.)
 

Méretarányok:

 • A testhossz, a lapocka és a felkar izülete és az ülőgumó között mérve, a marmagassággal megegyező, ezért a testet négyzetbe lehet foglalni. Enyhe eltérés ezektől az arányoktól nem kívánatos ugyan, de megengedett, de semmiképpen sem lépheti túl az 1-2 centimétert.
 • A fejhossz a marmagasság 4/10-e.
 • A mellkas mélységének el kell érnie a marmagasság felét.
   

Magatartás / jellem (wesen): a bergamasco pásztorkutyafeladata a nyáj vezetése és őrzése. Éberségének, koncentrálóképességének és pszichikai kiegyensúlyozottságának köszönhetően munkáját példaszerűen teljesíti. tanulékonysága és önálló döntéshozatalra való képessége, higgadtsággal és türelemmel párosulva, ideális őr- és kísérőkutyává teszik, és a legkülönbözőbb feladatok végrehajtására képesítik. Az emberrel szoros kapcsolatot alakít ki.
 

Fej: A fang és a koponya hossza megegyezik. A fej összességében hasábformájú, nagynak tűnik. A bőr nem lehet vastag, szorosan kell a kötőszövetekre simulnia, nem képezhet ráncokat.
 

Agykoponya:

 • Koponya: széles és a fülek között enyhén konvex. A homloktájék hasonlóan széles és kerek. A fang és a koponya felső vonalai párhuzamosak. A koponya hossza megegyezik a fang hosszával. A szemöldökívek jól fejlettek. A járomcsont ívei határozottak. A középső homlokbarázda hangsúlyos. A nyakszirtcsont látható és kiugró.
 • Stop: Harmonikus, de hangsúlyos az orr- és a homlokcsont folytatása, a homlokív és a szemboltívek által.

Arckoponya:

 • Fang: Az orr felé elkeskenyedik, ezért oldalsó felületei enyhén összetartanak, miáltal a fang nem hegyes, de csonka kúp alakú, inkább lapos frontfelülettel. A fang hossza megegyezik a koponya hosszával. A fang szélessége kb. a felénél mérve, eléri a hosszúságának felét. A fang mélysége nem lépheti túl a hosszúságának felét. Felső vonala, azaz az orrhát profilja egyenes. A fang alsó profilját nem az ajak, hanem az állkapocs határozza meg. Ezért az ajakzug nem lelógó. A szájrés hosszú, miközben a szájzug a külső szemzugból induló képzeletbeli egyenesen helyezkedik el. Az alsó állkapocs profilja szinte egyenes vonalú.
 • Ajkak: Vékonyak és kevésbé kifejezettek. Az orrtükör alatt szétválnak és igen nyílt ívben egy kör harmadát teszik meg, miközben az alsó állkapocs fogait éppen elfedik. Az ajakszélek jól pigmentáltak.
 • Állkapocs: Jól fejlett, az alsó állkapocs csontjai különösen erősek és szélesek.
 • Fogak: Fehérek; teljes és jól fejlett harapás. A metszőfogak egyenletesen helyezkednek el. Ollós harapás.
 • Pofa: Kevésbé kiugró.
 • Szemek: Nagyok. Az írisz a szőrszíntől függően többé vagy kevésbé sötétbarna. A szemek szinte azonos frontális síkon fekszenek. A tekintet szelíd, vidám és figyelmes. A szemhéjak nyílása enyhén ovális, a szemek tengelye a vízszintessel kb. 15 fokot zár be. A szemhéjak szorosan követik a szemgolyó formáját, szélük igen feketén pigmentált. A szempillák különösen hosszúak, hogy távol tartsák a homlokról a szemre hulló szőrzetet.
 • Fülek: Magasan tűzöttek, háromszögletűek. Félig lelógóak, ami azt jelenti, hogy csak felső kétharmaduk lóg le. Izgalmi állapotban a fültő enyhén megemelkedik. A fülek hossza 11-13 cm, szélességük 6,5-8 cm. A fültő széles, hátrafelé a nyakszirtig nyúlik, miközben előrefelé eléri a koponya közepét. A fülek vége enyhén lekerekített. A fülszőrzet enyhén hullámos és puha, a fül végén bojtot képez.

 

Nyak: Felső profilja enyhén konvex. Kissé rövidebb, mint a fej: kinyújtott állapotban a nyak hossza nem több mint a fej hosszának 80%-a. A nyak felénél mért kerület legalább a nyak hosszának kétszerese. A bőr sohasem laza, ezért sohasem hajlamos lebernyegképződésre. A szőrzet nagyon sűrű.
 

Test

Felső vonal: A mar jól kiemelkedik az egyenes hátvonalból. Az ágyék enyhe ívet mutat. A far kissé csapott.

 • Mar: Magas és hosszú. A nyak harmonikusan megy át a törzsbe.
 • Hát: Egyenes, jól izmolt és jó szélességű. Hossza a marmagasság kb. 30%-a. Az ágyék jól illeszkedik a háthoz és a farhoz. Az ágyék hossza kb. a marmagasság 20%-a, ezáltal szemmel láthatóan rövidebb, mint a hát. Az ágyék szélessége kb. annak hosszával megegyező. Az egész tájék izomzata jól fejlett.
 • Far: Széles, vaskos, jól izmolt és ferde, a vízszintessel kb. 30 fokos szöget zár be. Szélességének a csípőnél a marmagasság 1/7-ét kell elérnie.
 • Mellkas: Tágas, a könyökig lenyúló és jól ívelt. Kerülete (a könyök mögött mérve) 25 százalékkal lépi túl a marmagasságot. Keresztmetszetének átmérője, a mellkas hossza illetve mélysége a marmagasság 30 százalékát kell, hogy elérje.

Alsó vonal:A szegycsonttól enyhén emelkedik a has felé, mely ebből kifolyólag kissé felhúzott. A lágyék hossza az ágyékénak felel meg, mely rövid. A lágyék csak kis mértékben beesett.
 

Farok: A far hátulsó harmadában tűzött, vastag és erőteljes a tövénél, majd elvékonyodik a hegye felé. Enyhén hullámos "kecskeszőrrel" borított. Hossza a marmagasság 60-65%-a, és normális testhelyzetben éppen eléri a csánkot, de kívánatosabb az ennél rövidebb farok. nyugalmi állapotban szablyaként hordott, vagyis első kétharmada lelóg, utolsó harmada pedig enyhén felfelé ível. Mozgás közben a kutyazászlóként lengeti.
 

Végtagok:

Mellső végtagok:Elölről és oldalról nézve egyaránt merőlegesek. A kutyaméretével arányosak. A könyök talajtól mért távolsága a marmagasság fele.

 • Lapockák: A váll jó felépítésű és erőteljes. A lapockák hossza több mint a marmagasság negyede (kb. 15-17 cm). A vízszintessel 45-55 fokos szöget zárnak be. Az izomzat mindig igen jól fejlett.
 • Felkar: Jól izmolt és erőteljes csontozatú. Hossza a marmagasság 30%-a. A vízszintessel 60-70 fokos szöget zár be. A lapocka és a felkarcsont szögelése 105-125 fok.
 • Könyök: A test középvonalával párhuzamos síkon kell elhelyezkednie. A könyökizület egy képzeletbeli függőlegesen helyezkedik el, mely a lapocka hátulsó szögletéből indul ki. A felkarcsont és az orsócsont szögelése 150-155 fokos. A könyöktől lefelé a szőrzet dús, hosszú és sűrű, gyapjúra emlékeztető.
 • Alkar: merőleges. Hossza legalább a felkaréval megegyező. Izomzata és csontozata jól fejlett.
 • Lábtő: Száraz és mozgékony, a borsócsont kifejezetten kiugró. Az alkar merőleges vonalának meghosszabbítása.
 • Mellső lábközép: Száraz és mozgékony. Elölről nézve az alkar merőleges vonalának meghosszabbításában fekszik. Oldalról nézve kissé ferde előre.
 • Mancsok: Ovális formájúak (nyúlmancs), jól zárt és ívelt lábujjakkal. A robosztus körmök íveltek és jól pigmentáltak. A talppárnák durvák és sötét színűek.

Hátulsó végtagok:Kiegyensúlyozottak és arányosak a kutyaösszmegjelenésével. Oldalról és hátulról nézve is függőlegesek.

 • Comb: Hosszú, széles, jól izmolt, hossza több mint a marmagasság 30%-a, szélessége meghaladja hosszának 75%-át. A medence és a combcsont szögelése 100-105 fokos.
 • Lábszár: Szárazan izmolt és erőteljes csontozatú. Hossza kb. a marmagasság egyharmada. A vízszintessel kb. 55 fokos szöget zár be.
 • Térdízület: A végtag függőleges síkján fekszik és sem kifelé, sem befelé nem fordul. A combcsont és sípcsont szögelése 130-135 fokos.
 • Csánkízület: Oldalsó felületei különösen szélesek. A talajtól mért távolsága nem lehet kevesebb a marmagasság 25 százalékánál. A sípcsont és a lábtő szögelése 140-145 fokos.
 • Hátulsó lábközép: Önmagában mért tényleges hossza a marmagasság kb. 15%-a. A sarokcsonttól mérve azonban éppen olyan hosszú, mint ahogyan a csánkízületnél meg van adva. merőlegesnek kell lennie. Az esetleges farkaskörmöket el kell távolítani.
 • Mancsok: Pontosan olyanok, mint a mellső mancsok.

 

Járásmód: Lassú és szabad lépés. Az igen hosszú, kitartó ügetés az előnyben részesített jármód. Testfelépítésének köszönhetően könnyedén átválthat normális vágtába, melyet kifejezetten sokáig tud tartani.
 

Bőr: Szorosan a testhez simuló, mindenütt vékony, különösen a füleken és a mellső végtagokon. A nyakon nincs lebernyeg, a fejen nincsenek ráncok. A nyálkahártya és a pislogó hártya fekete.
 

Szőrzet:

 • Szőr: Igen dús, nagyon hosszú és testrészenként eltérő. durva szerkezetű (kecskeszőr), különösen a test elülső felén. A mellkas felétől hátrafelé és mindegyik végtagon szalagosodásra hajlamos, vagy a kutyakorától függően már gubancos. Ezeknek a tincseknek felül a hátvonalon kell kezdődniük és a test két oldalán lelógniuk. A fejszőrzet kevésbé drótos és elfedi a szemeket. A végtagokon a szőrzetnek egységesen kell eloszlania és Puha szalagokat képeznie, melyek a talaj felé lelógnak. A szőr a mellső végtagokon hosszúkás, oszlopszerű szalagokat képez, a hátulsó végtagokon pehelyszerűeket, bojtképződés nélkül. Az aljszőrzet olyan rövid és sűrű, hogy a bőr alig látható. Zsíros tapintásúnak kell lennie.
 • Szín: Egyenletesen szürke vagy foltos a szürke minden lehetséges legfinomabb árnyalataiban a világos szürkétől kezdve a sötét szürkén át a feketéig. Izabella színű és vöröses-fakó árnyalatok megengedettek. Teljesen fekete szőrzet megengedett, ha a fekete igazi mélyfekete (szurokfekete). Teljesen fehér szőrzet nem megengedett. Fehér foltok tolerálhatóak, amennyiben felületük nem lépi túl a teljes testfelület egyötödét.

 

Méret / súly:
Marmagasság:

 • Kanok: 60 cm
 • Szukák: 56 cm
 • +/- 2 cm eltérés megengedett.

Súly:

 • Kanok: 32-38 kg
 • Szukák: 26-32 kg

 


Hibák: A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melynek értékelését az eltérés mértéke határozza meg. Ez vonatkozik a kisfejű vagy folyamatosan poroszkáló kutyákra is.
 

Súlyos hibák:

 • A fang és a koponya felső vonalai össze- vagy széttartanak.
 • Határozott vagy eltorzult előreharapás.
 • Kétoldali kancsalság.
 • Részben pigmenthiányos orrtükör.
 • Az előírt marmagasság alatti és feletti méret, a toleranciahatáron túl.
 • Kunkorodó farok.

 

Tenyésztésből kizáró hibák:

 • Teljesen pigmenthiányos orrtükör.
 • Kosorr vagy konkáv orrhát.
 • Mindkét szemhéjszél teljes pigmenthiánya, többszínű írisz (még ha csak az egyik is).
 • Hátraharapás.
 • Farknélküliség, csonkafarok, a hátra kunkorodó farok.
 • A testfelület egyötödénél több fehér szín.
 • Teljesen pigmenthiányos szájszél.
   

Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

 

Fotó: flicker.com

Forrás: kutya.hu,fci.be

 

Kapcsolódó tartalmaink:

log
10
Összesített értékelés
1 értékelés alapján

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Nápolyi masztiff ( Mastino napoletano) fajtastandard

  Nápolyi masztiff ( Mastino napoletano) fajtastandard

  17.12.2015/ EN FCI-Standard N° 197

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.