Cane Corso fajtastandard

Cane Corso fajtastandard

15.05.2018/ DE FCI -Standard Nr. 343 A Cane Corso egy bátor fajta, amely őrző-védő feladatra is kitűnően alkalmazható. Lételeme a család, nagyon szeret a gyermekek körül lenni. Családját imádja, bátor, így képes értük életét is kockáztatni. Intelligens kutyafajta, amely könnyen képezhető és rendkívül gyorsan tanul.

Származási hely: Olaszország

Eredeti, jelenleg is érvényben lévő standard: 2015.11.13.

Alkalmazhatóság: sokoldalúan használható kutya.

FCI csoport beosztás:

 • Fajtacsoport 2. pinscherek és schnauzerek, molosszerek, svájci havasi kutyák és más fajták
 • Szekció 2.1.
 • Munkavizsgára kötelezett

 

 

Történeti áttekintés: Közvetlen őse a "Canis Pugnax " (az ősi római molosszus), melynek ez a könnyebbik változata, amit nagytestű vadak vadászatára és a csatákban "harci segítségnek" használtak. Évekig volt az itáliai népek megbecsült társa. Használták birtok, marha, és személyvédelemre is. A múltban a fajta elterjedt volt egész Itáliában, ahogy arról számtalan ábrázolás és a történetírás tanúskodik. Az utóbbi időkben a fajta kiválóan fennmaradt Dél-Olaszországban, elsősorban Pugliában, Lucaniaban, és Sannioban. Neve a latin "Cohors " - ból származik, ami "őrt", "védőt" jelent.
 

Általános megjelenés: Középnagy-nagy termetű kutya, erős felépítésű, de elegáns, erőteljes, hosszú izomzattal, nagyon előkelő, erőt, mozgékonyságot, és állóképességet sugároz. Általános felépítése a mezomorf (atléta termetű) állat felépítésére jellemző, amiknek testhossza meghaladja a marmagasságot, a formát illetően harmonikus, a profilt illetően diszharmonikus.
 

Arányok:

 • A testhossz körülbelül 11% - kall, meghaladja a marmagasságot.
 • A fej teljes hossza, eléri a marmagasság 36% - át.
 • A pofa hossza megegyezik a fej teljes hosszának 34% - ával.
 • A mellkas magassága 5 tizede a marmagasságának és megegyezik a végtagok könyöknél mért magasságával.

 

Viselkedés / jellem (wesen): Intelligens, aktív és kiegyensúlyozott, utolérhetetlen őrző-védő kutya. A gazdával fogékony és gyengéd, a gyerekekkel és a családdal szeretetteljes, azonban amikor a szükség úgy hozza, rettenetes és bátor védelmezője embernek, háznak és tulajdonnak. Könnyen képezhető.

 

Cane Corso nagy testű munkakutya: Szeme közepes nagyságú, ovális, enyhén kidomborodók. Az írisz színe mindig a szőr tónusához mérten a lehető legsötétebb. Intelligens és figyelmes a tekintete.

 

Törzs: A mar pontjánál a legmagasabb. A hat egyenes, izmos, elnyúlt, az ágyék rövid, a far hosszú, enyhén hajlott. Mellkas mélység megegyezik a teljes mellső lábhosszal. Szélessége a marmagasság 35%-ának felel meg. Törzse hosszú, erős, de nem zömök. Farok magasan tűzött, akció során felemelkedik, de derékszögben sohasem. Negyedik csigolyánál amputálják.

 

Végtagok:

Mellső végtagok: Egyenesek, hosszanti izmoltságúak, erősek, válla hosszú, bokája szikár, rugalmas. Lábfeje macskaszerű. Mind szemből, mind oldalról nézve függőlegesek. A végtagok könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50% - ával. A kutya méreteihez arányosak. erősek és erőteljesek.

 • Váll: Hosszú, ferde, erős erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza, a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30% - ával, esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak.
 • Felkar: Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31-32% - ával egyenlő, és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van.
 • Könyök: A könyökök hosszúak és kiállóak, kapcsolódnak, de nem túl szorosan a bordaüreghez, feszes bőr borítja azokat, hasonlóak, kell, legyenek, az alkarokhoz, egy a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el.
 • Alkar: Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izomzattal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza könyök csúcsától az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33% - ával. Kerülete, közvetlenül a könyök alatt mérve, megegyezik a marmagasság 39% - ával. A kéztő - alkarcsonti horony meglehetősen határozott.
 • Lábtőízület: Szemből nézetből az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása, szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26%-át, felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik.
 • Lábközép: Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb 75 fokos szöget zár be) Hossza nem haladja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egy hatodát.
 • Mellső mancsok: Kerek alakúak, nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskamancs) Szikár és kemény talpal. A körmök erősek, hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi talppárnákon is. erősek, erőteljesek hatodát. Szemből nézve az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi.

Hátulsó végtagok:Szemből és oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutyaméretével,

 • Comb: Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal, ily módon a farpofák éle markánsan megjelenik. Hossza meghaladja a marmagasság 33%-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25% - ánál A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtől az alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípő - comb szögelés)
 • Lábszár: Hosszú, szikár erős csont és izomszerkezettel, határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32%-ával és felső végétől alsó végéig, előröl hátrafelé való esése a vízszintessel kb. 50 fokos szöget zár be.
 • Térd: A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjával.
 • Csánkizület: Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánk él tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánk él és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26% - át Irányultsága, a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont - lábközépi szögellés körülbelül 140 fok.
 • Lábközép: Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges, oldal és hátulnézetből hossza megegyezik kb. a marmagasság 15% - ával (bokát és lábfejet nem számítva). Belső oldalán nincs farkaskarom.
 • Hátulsó mancsok: Enyhén oválisabb alakúak, mint a mellső lábfejek és az ujjak kevésbé boltozatosak.
   

Mozgás / járásmód: Nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel, de nyújtott ügetésbe hajlóan.

 

Fej: Széles, tipikusan molosszoid, Brachycephalikus azaz rövid fejű.

Koponya és pofa: hosszirányú tengelye enyhén összetartóak. Fej teljes hossza a marmagasság 3,6/10-e, nyakkal megegyező hosszúságú. A pofa rövidebb mint a koponya, viszonyítva: 62-64% – pofa 36-38%. Összhatása szigorúan szögletes. Orr vonala egyenes. Orrtükör az előreharapás 0,5 cm-ig, tolerálható az ollós és tétre harapás. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul, és meglehetősen feszes.

 • Agykoponya: Szemből nézve széles és enyhén boltozatos, oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak mutatkozik, a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, mély homloküreg és látható közbülső barázda A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemgödör feletti üreg enyhén megjelenő.
 • Stop: Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok és orrmelléküregek valamint a kiugró szemöldökívek miatt.

Arckoponya:

 • Orr: Az orrtükör egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak, alkotta elülső függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint, amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete.
 • Fang: Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami pedig eléri a fej hosszának 34%-át. Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50%-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telitettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat.
 • Ajkak: Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felsőajak felfordított "U "alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug pontosan, látható és minden és minden esetben a pofa alsó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti. Színe fekete.
 • Állkapcsok: Nagyon széles, erős és sűrű, a felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező előreharapással. Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek, az alsó állkapocs tömege, előre irányuló hangsúlyozottságával, kiemeli a határozott állat. A metszőfogak szilárdan, egyvonalban ülnek.
 • Pofa: A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott.
 • Fogak: Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsó állkapocs metszőfogai csupán kismértékben (kb. 1 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai mellett, ily módon a harapás kismértékű előreharapás.
 • Szemek: A kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melyek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A harmadik szemhéj erősen pigmentált. A szivárványhártya a lehető legsötétebb, a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber.
 • Fülek: A fej tömegéhez és a kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokat, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel, és vastag porcrésszel, magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal, lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torok. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amikor a kutya figyel részben, felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.
   

Nyak: Felső vonala: Enyhén ívelt.

 • Hossza: A marmagasság 36% - a vagyis a fej teljes hosszával egyező.
 • Formája: Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80% - a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be.
 • Bőre: A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.

 

Bőr / Szőrzet:

 • Szőr: Rövid, 2-2,5 cm hosszú, nem drótszerű, fényes sűrű, tömött, testre simuló. Színe lehet fekete, szürke, palaszin, ólomszín, fakó vörös, őzbarna, tigriscsíkos, kukoricaszín. Túlzottan nagy kiterjedésű fehér folt, színhibának minősül. A maron, fartájékon, a combok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm- t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima bőrhöz simuló és nem hosszabb 1-1,5 cm-nél.
 • Bőr: Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak gyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncok. A nyálkahártya pigmentje fekete. A talpak és a körmök pigmentje sötét kell, legyen.
 • Szín: Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őzbarna, sötét őz barna, és foltos (az őz barna és a szürke különböző árnyalataiban határozottan megjelenő csíkok). Az őz barna és foltos egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc csak a pofán jelenik, meg és nem húzódhat a szemvonal mögé. A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható kis fehér folt

 

Méret / súly:

Marmagasság: 

 • kanok: 62-68 cm
 • szukák: 58-64 cm (+/- 2 cm eltérés)

Súly:

 • Kanok: 45-50 kg. Súly/méretarány 0,71 (kg/cm)
 • Szukák: 40-45 kg. Súly/méret arány 0,68 (kg/cm)

 

Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

 

Hibák: minden eltérés hibának tekintendő

 

Súlyos hibák:

 • Fej: a koponya és a pofa tengelyének hangsúlyozott párhuzamossága, a koponyatető és a pofa tengelyének nagyon markánsan jelentkező összetartása, a pofa összetartó oldalvonalai, ollós harapás, hangsúlyozott és zavaró előreharapás.
 • Orr: részleges pigmentáció
 • Farok: gyűrűbe kunkorodás vagy függőleges tartás.
 • Méret: túlméretezett vagy alulméretezett.
 • Mozgás: folyamatos poroszkálás

 

Tenyésztésből kizáró hibák:

 

 • Fej: a koponya és a pofa tengelyének széttartása, hátraharapás, kifejezetten homorú orrhát vagy kosorr
 • Orr: pigmentáltság teljes hiánya.
 • Szemek: részleges és kétoldali szemhéji pigmentálatlanság, kancsalság, kétoldali kancsalság.
 • Ivarszervek: az egyik vagy mindkét here fejletlensége, egy heréjűség, rejtett heréjűség.
 • Farok: farkatlanság, rövid farok, mesterséges vagy veleszületett.
 • Szőrzet: félhosszú, sima, zászlós.
 • Színek: bármely nem meghatározott szín, túl széles fehér foltok.

 

Kapcsolódó tartalmaink:

 

Forrás: blackpearlshinekennel.com, kutya.hu

Fotó: fci.be

FCI standard

log

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Bergamói pásztorkutya fajtastandard

  Bergamói pásztorkutya fajtastandard

  01.03.2018 / DE FCI - Standard Nr. 194

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.