Cane Corso fajtastandard

Cane Corso fajtastandard

A Cane Corso egy bátor fajta, amely őrző-védő feladatra is kitűnően alkalmazható. Lételeme a család, nagyon szeret a gyermekek körül lenni. Családját imádja, bátor, így képes értük életét is kockáztatni. Intelligens kutyafajta, amely könnyen képezhető és rendkívül gyorsan tanul.

17.12.2015/EN
FCI-Standard N° 343

 

Cane Corso nagy testű munkakutya: Szeme közepes nagyságú, ovális, enyhén kidomborodók. Az írisz színe mindig a szőr tónusához mérten a lehető legsötétebb. Intelligens és figyelmes a tekintete.

Törzs: A mar pontjánál a legmagasabb. A hat egyenes, izmos, elnyúlt, az ágyék rövid, a far hosszú, enyhén hajlott. Mellkas mélység megegyezik a teljes mellső lábhosszal. Szélessége a marmagasság 35%-ának felel meg. Törzse hosszú, erős, de nem zömök. Farok magasan tűzött, akció során felemelkedik, de derékszögben sohasem. Negyedik csigolyánál amputálják.

Mellső végtagok: Egyenesek, hosszanti izmoltságúak, erősek, válla hosszú, bokája szikár, rugalmas. Lábfeje macskaszerű. Mind szemből, mind oldalról nézve függőlegesek. A végtagok könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50% - ával. A kutya méreteihez arányosak. erősek és erőteljesek.

Váll: Hosszú, ferde, erős erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza, a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30% - ával, esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak.
 

Felkar: Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31-32% - ával egyenlő, és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van.
 

Könyök: A könyökök hosszúak és kiállóak, kapcsolódnak, de nem túl szorosan a bordaüreghez, feszes bőr borítja azokat, hasonlóak, kell, legyenek, az alkarokhoz, egy a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el.
 

Alkar: Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izomzattal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza könyök csúcsától az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33% - ával. Kerülete, közvetlenül a könyök alatt mérve, megegyezik a marmagasság 39% - ával. A kéztő - alkarcsonti horony meglehetősen határozott.
 

Lábtőízület: Szemből nézetből az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása, szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26%-át, felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik.
 

Lábközép: Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb 75 fokos szöget zár be) Hossza nem haladja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egy hatodát.
 

Hátulsó végtagok: Szemből és oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutyaméretével,
 

Mellső mancsok: Kerek alakúak, nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskamancs) Szikár és kemény talpal. A körmök erősek, hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi talppárnákon is. erősek, erőteljesek hatodát. Szemből nézve az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi.
 

Comb: Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal, ily módon a farpofák éle markánsan megjelenik. Hossza meghaladja a marmagasság 33%-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25% - ánál A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtől az alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípő - comb szögelés)
 

Lábszár: Hosszú, szikár erős csont és izomszerkezettel, határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32%-ával és felső végétől alsó végéig, előröl hátrafelé való esése a vízszintessel kb. 50 fokos szöget zár be.
 

Térd: A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjával.
 

Csánkizület: Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánk él tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánk él és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26% - át Irányultsága, a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont - lábközépi szögellés körülbelül 140 fok.
 

Lábközép: Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges, oldal és hátulnézetből hossza megegyezik kb. a marmagasság 15% - ával (bokát és lábfejet nem számítva). Belső oldalán nincs farkaskarom.
 

Hátulsó mancsok: Enyhén oválisabb alakúak, mint a mellső lábfejek és az ujjak kevésbé boltozatosak.
 

Jármód/mozgás: Nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel, de nyújtott ügetésbe hajlóan.

 

Fej: Széles, tipikusan molosszoid, Brachycephalikus azaz rövid fejű. A koponya és pofa hosszirányú tengelye enyhén összetartóak. Fej teljes hossza a marmagasság 3,6/10-e, nyakkal megegyező hosszúságú. A pofa rövidebb mint a koponya, viszonyítva: 62-64% – pofa 36-38%. Összhatása szigorúan szögletes. Orr vonala egyenes. Orrtükör az előreharapás 0,5 cm-ig, tolerálható az ollós és tétre harapás. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul, és meglehetősen feszes.


Koponya: Szemből nézve széles és enyhén boltozatos, oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak mutatkozik, a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, mély homloküreg és látható közbülső barázda A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemgödör feletti üreg enyhén megjelenő.
 

Stop: Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok és orrmelléküregek valamint a kiugró szemöldökívek miatt.
 

Orr: Az orrtükör egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak, alkotta elülső függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint, amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete.
 

Fang: Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami pedig eléri a fej hosszának 34%-át. Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50%-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telitettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat.
 

Ajkak: - Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felsőajak felfordított "U "alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug pontosan, látható és minden és minden esetben a pofa alsó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti. Színe fekete.
 

Állkapcsok: Nagyon széles, erős és sűrű, a felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező előreharapással. Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek, az alsó állkapocs tömege, előre irányuló hangsúlyozottságával, kiemeli a határozott állat. A metszőfogak szilárdan, egyvonalban ülnek.
 

Pofa: A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott.
 

Fogak: Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsó állkapocs metszőfogai csupán kismértékben (kb. 1 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai mellett, ily módon a harapás kismértékű előreharapás.
 

Szemek: A kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melyek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A harmadik szemhéj erősen pigmentált. A szivárványhártya a lehető legsötétebb, a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber.
 

Fülek: A fej tömegéhez és a kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokat, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel, és vastag porcrésszel, magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal, lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torok. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amikor a kutya figyel részben, felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.
 

Nyak: Felső vonala: Enyhén ívelt.

 • Hossza: A marmagasság 36% - a vagyis a fej teljes hosszával egyező.
 • Formája: Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80% - a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be.
 • Bőre: A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.

Szőrzet: Rövid, 2-2,5 cm hosszú, nem drótszerű, fényes sűrű, tömött, testre simuló. Színe lehet fekete, szürke, palaszin, ólomszín, fakó vörös, őzbarna, tigriscsíkos, kukoricaszín. Túlzottan nagy kiterjedésű fehér folt, színhibának minősül. A maron, fartájékon, a combok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm- t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima bőrhöz simuló és nem hosszabb 1-1,5 cm-nél.

Bőr: Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak gyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncok. A nyálkahártya pigmentje fekete. A talpak és a körmök pigmentje sötét kell, legyen.

Szín: Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őzbarna, sötét őz barna, és foltos (az őz barna és a szürke különböző árnyalataiban határozottan megjelenő csíkok). Az őz barna és foltos egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc csak a pofán jelenik, meg és nem húzódhat a szemvonal mögé. A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható kis fehér folt

Méret: kanok: 62-68 cm, szukák: 58-64 cm (+/- 2 cm eltérés)

Súly: Kanok esetében 45-50 kg. Súly/méretarány 0,71 (kg/cm) szukák esetében 40-45 kg. Súly/méret arány 0,68 (kg/cm)

Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

Hibák: minden eltérés hibának tekintendő

Súlyos hibák:

Fej: a koponya és a pofa tengelyének hangsúlyozott párhuzamossága, a koponyatető és a pofa tengelyének nagyon markánsan jelentkező összetartása, a pofa összetartó oldalvonalai, ollós harapás, hangsúlyozott és zavaró előreharapás.
Orr: részleges pigmentáció
Farok: gyűrűbe kunkorodás vagy függőleges tartás.
Méret: túlméretezett vagy alulméretezett.
Mozgás: folyamatos poroszkálás

Tenyésztésből kizáró hibák:


Fej: a koponya és a pofa tengelyének széttartása, hátraharapás, kifejezetten homorú orrhát vagy kosorr
Orr: pigmentáltság teljes hiánya.
Szemek: részleges és kétoldali szemhéji pigmentálatlanság, kancsalság, kétoldali kancsalság.
Ivarszervek: az egyik vagy mindkét here fejletlensége, egy heréjűség, rejtett heréjűség.
Farok: farkatlanság, rövid farok, mesterséges vagy veleszületett.
Szőrzet: félhosszú, sima, zászlós.
Színek: bármely nem meghatározott szín, túl széles fehér foltok.

 

Kapcsolódó tartalmaink:

 

Forrás: blackpearlshinekennel.com, kutya.hu

Fotó: fci.be

FCI standard

log

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Máltai selyemkutya (Maltese) fajtastandard

  Máltai selyemkutya (Maltese) fajtastandard

  FCI Standard Nr. 65 / 06. 04. 1998. /

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.