Cane Corso fajtastandard

Cane Corso fajtastandard

A Cane Corso egy bátor fajta, amely őrző-védő feladatra is kitűnően alkalmazható. Lételeme a család, nagyon szeret a gyermekek körül lenni. Családját imádja, bátor, így képes értük életét is kockáztatni. Intelligens kutyafajta, amely könnyen képezhető és rendkívül gyorsan tanul.

17.12.2015/EN
FCI-Standard N° 343

 

Cane Corso nagy testű munkakutya: Szeme közepes nagyságú, ovális, enyhén kidomborodók. Az írisz színe mindig a szőr tónusához mérten a lehető legsötétebb. Intelligens és figyelmes a tekintete.

Törzs: A mar pontjánál a legmagasabb. A hat egyenes, izmos, elnyúlt, az ágyék rövid, a far hosszú, enyhén hajlott. Mellkas mélység megegyezik a teljes mellső lábhosszal. Szélessége a marmagasság 35%-ának felel meg. Törzse hosszú, erős, de nem zömök. Farok magasan tűzött, akció során felemelkedik, de derékszögben sohasem. Negyedik csigolyánál amputálják.

Mellső végtagok: Egyenesek, hosszanti izmoltságúak, erősek, válla hosszú, bokája szikár, rugalmas. Lábfeje macskaszerű. Mind szemből, mind oldalról nézve függőlegesek. A végtagok könyöknél mért magassága megegyezik a marmagasság 50% - ával. A kutya méreteihez arányosak. erősek és erőteljesek.

Váll: Hosszú, ferde, erős erőteljes és jól osztott izomzattal, a mellkashoz csatlakozik, de mozgásában szabad. Hossza, a mar tetejétől a váll éléig megegyezik a marmagasság 30% - ával, esése a vízszintes vonalhoz mérten 48-50 fokos. A test középsíkjához viszonyítva a lapockacsont élei enyhén elfordultak.
 

Felkar: Valamivel hosszabb, mint a váll, erős, jócskán fejlett csontozattal, felső kétharmad részében alaposan a törzshöz kapcsolódva. A váll élétől a könyökcsúcsig mért hossza a marmagasság 31-32% - ával egyenlő, és körülbelül 58-60 fokos szöget zár be a vízszintes síkkal. Hosszanti iránya párhuzamos a test középsíkjával. A lapocka és a felkarcsont által bezárt szög 106 és 110 fok között van.
 

Könyök: A könyökök hosszúak és kiállóak, kapcsolódnak, de nem túl szorosan a bordaüreghez, feszes bőr borítja azokat, hasonlóak, kell, legyenek, az alkarokhoz, egy a törzs nyílirányú síkjával párhuzamos síkon helyezkednek el. A könyökcsúcs (olecranon epiphysis) a lapocka hátsó csúcsából a talajra húzott függőlegesen helyezkedik el.
 

Alkar: Teljesen függőleges, ovális keresztmetszetű, főként a felső harmadában számos izomzattal, nagyon erős és tömör csontszerkezettel. Hossza könyök csúcsától az alkar végéig megegyezik a marmagasság 32-33% - ával. Kerülete, közvetlenül a könyök alatt mérve, megegyezik a marmagasság 39% - ával. A kéztő - alkarcsonti horony meglehetősen határozott.
 

Lábtőízület: Szemből nézetből az alkar egyenes függőleges vonalának a meghosszabbítása, szikár, széles, mozgékony és vastag. Kerülete eléri a marmagasság 26%-át, felső végén a kéztőcsont erősen hátrahajlik.
 

Lábközép: Jóval kisebb, mint az alkar, nagyon erős, szikár, rugalmas, enyhén hajlított (a talajjal kb 75 fokos szöget zár be) Hossza nem haladja meg a mellső végtag könyöknél mért magasságának egy hatodát.
 

Hátulsó végtagok: Szemből és oldalnézetből függőlegesek. Arányban állnak a kutyaméretével,
 

Mellső mancsok: Kerek alakúak, nagyon ívelt és összehúzott ujjakkal (macskamancs) Szikár és kemény talpal. A körmök erősek, hajlítottak és pigmentáltak, erős a pigmentáltság a talpi és ujjrészi talppárnákon is. erősek, erőteljesek hatodát. Szemből nézve az alkar és a kéztő függőleges vonalát követi.
 

Comb: Hosszú és széles, kidomborodó izmokkal, ily módon a farpofák éle markánsan megjelenik. Hossza meghaladja a marmagasság 33%-át és a szélessége sohasem kevesebb e magasság 25% - ánál A combcsont tengelye, mely ferdén álló, a felsőtől az alsó végéig és hátulról előre, esésében 70 fokos szöget zár be a vízszintessel, a csípőcsonttal a kellőnél valamivel nagyobb szöget zár be (csípő - comb szögelés)
 

Lábszár: Hosszú, szikár erős csont és izomszerkezettel, határozottan megmutatkozó izomhoronnyal. Hossza megegyezik a marmagasság 32%-ával és felső végétől alsó végéig, előröl hátrafelé való esése a vízszintessel kb. 50 fokos szöget zár be.
 

Térd: A térdizület szögellése körülbelül 120 fok. Irányultsága megegyezik a test középsíkjával.
 

Csánkizület: Széles, vastag, tiszta, tisztán megmutatkozó csontozattal. A kidomborodó csánk él tisztán a lábhorony meghosszabbítását mutatja. A csánk él és a talp (talaj) közötti távolság nem haladhatja meg a marmagasság 26% - át Irányultsága, a test középsíkjához viszonyítva párhuzamos. A sípcsont - lábközépi szögellés körülbelül 140 fok.
 

Lábközép: Nagyon vastag, szikár, meglehetősen rövid, hengeres és a talajhoz képest mindig függőleges, oldal és hátulnézetből hossza megegyezik kb. a marmagasság 15% - ával (bokát és lábfejet nem számítva). Belső oldalán nincs farkaskarom.
 

Hátulsó mancsok: Enyhén oválisabb alakúak, mint a mellső lábfejek és az ujjak kevésbé boltozatosak.
 

Jármód/mozgás: Nagy lépéshossz, nyújtott ügetés, olykor néhány galopplépéssel, de nyújtott ügetésbe hajlóan.

 

Fej: Széles, tipikusan molosszoid, Brachycephalikus azaz rövid fejű. A koponya és pofa hosszirányú tengelye enyhén összetartóak. Fej teljes hossza a marmagasság 3,6/10-e, nyakkal megegyező hosszúságú. A pofa rövidebb mint a koponya, viszonyítva: 62-64% – pofa 36-38%. Összhatása szigorúan szögletes. Orr vonala egyenes. Orrtükör az előreharapás 0,5 cm-ig, tolerálható az ollós és tétre harapás. A fej mérsékelten formázott, kifelé tartó járomcsonti ívekkel. A bőr erős, az alatta lévő szövetekre simul, és meglehetősen feszes.


Koponya: Szemből nézve széles és enyhén boltozatos, oldalnézetben szabálytalan ívet alkot, mely a homlokrészen hangsúlyos, ellaposodik a külső nyílirányú taréj mentén. Felülnézetben négyzet alakúnak mutatkozik, a járomcsonti ívek kidomborodása és az azt körülvevő izomzat miatt. A homlok és orrmelléküregek fejlettek és előrenyúlóak, mély homloküreg és látható közbülső barázda A nyakszirt taréj nem túlzottan hangsúlyos. A szemgödör feletti üreg enyhén megjelenő.
 

Stop: Igen hangsúlyos a nagyon fejlett és domború homlok és orrmelléküregek valamint a kiugró szemöldökívek miatt.
 

Orr: Az orrtükör egyvonalban van az orrháttal. Oldalnézetben nem nyúlhat túl az ajkak, alkotta elülső függőleges záróvonalon, elülső részének ugyanazon a függőleges síkon kell lennie, mint, amin a pofa elülső része is van. Nagynak kell lennie, meglehetősen lapos orrháttal, széles, nyitott és mozgékony, nedves és hűvös orrlyukakkal. Színe fekete.
 

Fang: Nagyon széles és mély. A pofarész szélessége csaknem megegyezik a hosszával, ami pedig eléri a fej hosszának 34%-át. Mélysége meghaladja a pofa hosszának 50%-át. A pofaoldalak párhuzamosai és az egész állkapocs telitettsége és szélessége miatt a pofa elülső része lapos és négyzetes. Az orrhát egyenes profilú és meglehetősen lapos. A pofa alsó profilját a felső ajkak határozzák meg, a szemüreg alatti tájék igen enyhe cizelláltságot mutat.
 

Ajkak: - Meglehetősen erősek. Elölnézetben a felsőajak felfordított "U "alakot mutat az elválasztásnál, oldalnézetben nyugodtan lóg. A szájzug pontosan, látható és minden és minden esetben a pofa alsó profilvonalának legmélyebb pontját jelenti. Színe fekete.
 

Állkapcsok: Nagyon széles, erős és sűrű, a felső állkapocs nagyon enyhén rövidül, ennek eredményeként jelentkező előreharapással. Az alsó állkapocs ágai nagyon erőteljesek és oldalnézetben meglehetősen íveltek, az alsó állkapocs tömege, előre irányuló hangsúlyozottságával, kiemeli a határozott állat. A metszőfogak szilárdan, egyvonalban ülnek.
 

Pofa: A rágóizom tájéka telt és határozottan megjelenik, de nem túlnagyobbodott.
 

Fogak: Fehérek, nagyok, számban és fejlettségben teljesek. Az alsó állkapocs metszőfogai csupán kismértékben (kb. 1 cm) állnak a felső állkapocs metszőfogai mellett, ily módon a harapás kismértékű előreharapás.
 

Szemek: A kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, homlok alatti elhelyezkedésűek, egymástól számottevő távolságban ülnek. A szemhéjrés csaknem ovális, a szemgolyók enyhén kidudorodóak, rásimuló szemhéjakkal, melyek szegélye feketén pigmentált, a szemfehérje nem látszhat. A harmadik szemhéj erősen pigmentált. A szivárványhártya a lehető legsötétebb, a szőrzet színének megfelelően. Tekintete intelligens és éber.
 

Fülek: A fej tömegéhez és a kutyaméretéhez képest közepes nagyságúak, rövid szőr borítja azokat, háromszög alakúak, meglehetősen csúcsos heggyel, és vastag porcrésszel, magasan tűzöttek, jóval a járomcsonti ív felett, széles alapokkal, lógó helyzetben az arcra simulnak, sohasem érnek le a torok. Meglehetősen nyújtottak és enyhén kidudorodóak az izületnél, amikor a kutya figyel részben, felállnak. Általában egyenlő oldalú háromszög alakra vágják.
 

Nyak: Felső vonala: Enyhén ívelt.

 • Hossza: A marmagasság 36% - a vagyis a fej teljes hosszával egyező.
 • Formája: Ovális keresztmetszetű, erős, nagyon izmos, határozott különállást mutató nyakszirttel. A nyak kerülete annak fele hosszánál mérve a marmagasság körülbelül 80% - a. Harmonikusan kapcsolódik a marhoz, vállakhoz és a mellkashoz, a talajhoz viszonyított ideális állása 45 fokos és a vállakkal is megfelelő szöget zár be.
 • Bőre: A nyak alsó széle gyakorlatilag lebernyegmentes.

Szőrzet: Rövid, 2-2,5 cm hosszú, nem drótszerű, fényes sűrű, tömött, testre simuló. Színe lehet fekete, szürke, palaszin, ólomszín, fakó vörös, őzbarna, tigriscsíkos, kukoricaszín. Túlzottan nagy kiterjedésű fehér folt, színhibának minősül. A maron, fartájékon, a combok hátsó vonalán és a faron eléri a körülbelül 3 cm- t, de sohasem alakulnak ki zászlók. A pofán a szőr nagyon rövid, sima bőrhöz simuló és nem hosszabb 1-1,5 cm-nél.

Bőr: Meglehetősen vastag, kismennyiségű bőr alatti kötőszövettel és ezért szorosan tapad az alatta lévő rétegekre mindenhol. A nyak gyakorlatilag mentes a lebernyegektől. A fejen nem lehetnek ráncok. A nyálkahártya pigmentje fekete. A talpak és a körmök pigmentje sötét kell, legyen.

Szín: Fekete, ólomszürke, palaszürke, világosszürke, világos őzbarna, őzbarna, sötét őz barna, és foltos (az őz barna és a szürke különböző árnyalataiban határozottan megjelenő csíkok). Az őz barna és foltos egyedek esetében a fekete vagy szürke álarc csak a pofán jelenik, meg és nem húzódhat a szemvonal mögé. A mellkason, a lábfejek hegyén és az orrháton elfogadható kis fehér folt

Méret: kanok: 62-68 cm, szukák: 58-64 cm (+/- 2 cm eltérés)

Súly: Kanok esetében 45-50 kg. Súly/méretarány 0,71 (kg/cm) szukák esetében 40-45 kg. Súly/méret arány 0,68 (kg/cm)

Megjegyzés: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

Hibák: minden eltérés hibának tekintendő

Súlyos hibák:

Fej: a koponya és a pofa tengelyének hangsúlyozott párhuzamossága, a koponyatető és a pofa tengelyének nagyon markánsan jelentkező összetartása, a pofa összetartó oldalvonalai, ollós harapás, hangsúlyozott és zavaró előreharapás.
Orr: részleges pigmentáció
Farok: gyűrűbe kunkorodás vagy függőleges tartás.
Méret: túlméretezett vagy alulméretezett.
Mozgás: folyamatos poroszkálás

Tenyésztésből kizáró hibák:


Fej: a koponya és a pofa tengelyének széttartása, hátraharapás, kifejezetten homorú orrhát vagy kosorr
Orr: pigmentáltság teljes hiánya.
Szemek: részleges és kétoldali szemhéji pigmentálatlanság, kancsalság, kétoldali kancsalság.
Ivarszervek: az egyik vagy mindkét here fejletlensége, egy heréjűség, rejtett heréjűség.
Farok: farkatlanság, rövid farok, mesterséges vagy veleszületett.
Szőrzet: félhosszú, sima, zászlós.
Színek: bármely nem meghatározott szín, túl széles fehér foltok.

 

Kapcsolódó tartalmaink:

 

Forrás: blackpearlshinekennel.com, kutya.hu

Fotó: fci.be

FCI standard

log

Kérünk add meg neved és emailcímed az értékelés elmentéséhez.
Sem a név, sem az emailcím nem fog megjelenni, csupán a visszaélések kiszűrése miatt szükséges megadni.

Hozzászólások

Legyél az első, aki hozzászól! | Te mit gondolsz?

  Ezeket olvastad már?

  Puha pofik, amiknek nem lehet ellenállni

  júl. 18, 2017

  Puha pofik, amiknek nem lehet ellenállni

  Nehéz napod van? Nézegess bolyhos kutyákat, akiknek te is szívesen belecsípnél a pofijába.

  Állati kvíz

  Fajtaleírások

  Iratkozz fel hírlevelünkre

  log

  Annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk, személyre szabott sütiket (cookies) használunk.
  Az oldal használatával elfogadod az erre vonatkozó adatkezelési irányelveinket, melyekről bővebben olvashatsz az Adatkezelési szabályzatunkban.